Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
 Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης

3.1 Επιλέξτε τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας  :
Κάντε κλικ στα θεματικά αντικείμενα (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε το/τα αντικείμενο/α που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε το θεματικό αντικείμενο από τα επιλεγμένα.

Θεματικά αντικείμενα
 • Περιβαλλοντική διαχείριση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Φυσικές καταστροφές. Πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση-χρήση νέων τεχνολογιών
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, τεχνολογίας και λογισμικών
 • Τεχνολογία και εργαλεία γεωργίας ακριβείας
 • Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 • Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες - Μελέτες
 • Διαχείριση και ασφάλεια ποιότητας τροφίμων
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στην ορθή διαχείριση των εισροών στην γεωργία
 • Τυποποίηση, συσκευασία και ποιοτικός έλεγχος στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών
 • Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων
 • Κτηνιατρικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις τροφίμων (ΚΑΝ 625/2017) Προστασία των ζώων από την εκτροφή έως το σφαγείο
Επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης
 
3.2 Προτίμηση τρόπου παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου κατάρτισης :
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω ή κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας του τρόπου παρακολούθησης (από τον πρώτο έως τον τρίτο)
1ος
2ος
3ος
 • Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Μικτή Κατάρτιση (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία
 • Συμβατική (face to face) κατάρτιση στην τάξη
3.3 Διαθέτετε τους απαραίτητους πόρους (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.α.) ώστε να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως την κατάρτιση σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής σας στη δράση; :
 

4. Μοριοδοτούμενα κριτήρια

4.1 Αριθμός μηνών συνεχούς ανεργίας  :
μήνες
 
4.2 Τύπος εισοδήματος και εισόδημα του φορολογικού έτους 2021  :
Εισόδημα  :
 

6. Αποδοχή όρων

 1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
 2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη.
 3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές
Footer Image