Ανακοινώσεις

 24 Nov 2023 3ος Οριστικός πίνακας επιλογής επιτυχόντων ωφελούμενων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων της Πράξης
 17 Nov 2023 Ανακοίνωση έκδοσης του 3ου Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων, Επιτυχόντων και Απορριπτέων
 17 Nov 2023 3ος Προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων ωφελουμένων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων
 09 Nov 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 25 Oct 2023 2ος Οριστικός Πίνακας-Μητρώο Επιλογής Ωφελούμενών
 11 Oct 2023 Ανακοίνωση έκδοσης του 2ου Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων, Επιτυχόντων και Απορριπτέων
 11 Oct 2023 2ος Προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων ωφελουμένων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων
 08 Jun 2023 1ος Οριστικός Πίνακας-Μητρώο Επιλογής Ωφελουμένων
 24 May 2023 1ος Προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων ωφελούμενων και των και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων της Πράξης
 24 May 2023 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 16 May 2023 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
 09 Dec 2022 Πρόσκληση Ωφελουμένων
Footer Image